object(Joomla\Registry\Registry)#478 (3) {
 ["data":protected]=>
 object(stdClass)#481 (38) {
  ["header_file"]=>
  string(28) "images/wyglad/main-nav-2.png"
  ["t3_template"]=>
  string(1) "1"
  ["devmode"]=>
  string(1) "0"
  ["themermode"]=>
  string(1) "1"
  ["legacy_css"]=>
  string(1) "0"
  ["responsive"]=>
  string(1) "1"
  ["non_responsive_width"]=>
  string(5) "970px"
  ["build_rtl"]=>
  string(1) "0"
  ["t3-assets"]=>
  string(9) "t3-assets"
  ["t3-rmvlogo"]=>
  string(1) "1"
  ["minify"]=>
  string(1) "0"
  ["minify_js"]=>
  string(1) "0"
  ["minify_js_tool"]=>
  string(5) "jsmin"
  ["minify_exclude"]=>
  string(0) ""
  ["link_titles"]=>
  string(0) ""
  ["theme"]=>
  string(0) ""
  ["logotype"]=>
  string(5) "image"
  ["sitename"]=>
  string(0) ""
  ["slogan"]=>
  string(21) "z myślą o dzieciach"
  ["logoimage"]=>
  string(27) "images/MUNDI_LOGO_blank.png"
  ["enable_logoimage_sm"]=>
  string(1) "0"
  ["logoimage_sm"]=>
  string(0) ""
  ["mainlayout"]=>
  string(7) "default"
  ["sublayout"]=>
  string(0) ""
  ["mm_type"]=>
  string(8) "menu-top"
  ["navigation_trigger"]=>
  string(5) "hover"
  ["navigation_type"]=>
  string(11) "t3bootstrap"
  ["navigation_animation"]=>
  string(0) ""
  ["navigation_animation_duration"]=>
  string(3) "400"
  ["mm_config"]=>
  string(0) ""
  ["navigation_collapse_enable"]=>
  string(1) "0"
  ["addon_offcanvas_enable"]=>
  string(1) "1"
  ["addon_offcanvas_effect"]=>
  string(19) "off-canvas-effect-4"
  ["snippet_open_head"]=>
  string(94) ""
  ["snippet_close_head"]=>
  string(0) ""
  ["snippet_open_body"]=>
  string(0) ""
  ["snippet_close_body"]=>
  string(486) ""
  ["snippet_debug"]=>
  string(1) "0"
 }
 ["initialized":protected]=>
 bool(true)
 ["separator"]=>
 string(1) "."
}
    
PL EN
YouTube Facebook

Regulamin Festiwalu MUNDI 2019 do pobrania

 

 

MUNDI - Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Religijnych dla dzieci

11 – 14.08.2019 roku w Starym Sączu

Regulamin Festiwalu

Organizatorzy:

Organizatorem głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Religijnych dla dzieci (zwanym dalej: „Festiwal MUNDI”), jest PROMYCZEK - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w Nowym Sączu, Plac Kolegiacki 1, działające jako Kościelna Osoba Prawna (zwane dalej: „Organizatorem”)

Współorganizatorami festiwalu są:

Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu

Stowarzyszenie Promyczek Dzieciom

Partnerami festiwalu są:

Studio Miniatur Filmowych z Warszawy

Klasztor Sióstr Klarysek ze Starego Sącza

OPOKA – Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania ze Starego Sącza

Katolickie Stowarzyszenie Architektów

Patronaty:

Decyzją Kard. Gianfranco Ravasiego z dnia 23 maja 2018 roku Festiwal został objęty honorowym patronatem Papieskiej Rady do spraw Kultury Prot. N: 01353/2018

Cele festiwalu:

Celem Festiwalu jest:

• nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych produkcji dla dzieci,

• promocja filmów i programów religijnych dla dzieci,

• inspiracja i zachęta dla twórców do realizacji nowych produkcji,

• ożywienie nowej twórczości inspirowanej treściami religijnymi.

Postanowienia ogólne:

 1. Na festiwal można zgłaszać filmy i programy adresowane do dzieci w wieku od 2 do 15 lat prezentujące treści religijne w dowolnym wymiarze czasowym.
 2.  Filmy i programy mogą zgłaszać zarówno producenci (firmy i osoby prywatne) oraz dystrybutorzy z całego świata. Filmy przeznaczone do udziału w „Festiwalu”, mogą być zgłaszane także przez inne podmioty posiadające prawa do korzystania i rozporządzania zgłaszanym filmem (zwanych dalej: Zgłaszającym).
 3. Do oceny komisji konkursowej Festiwalu Zgłaszający filmy i programy może zgłosić nie więcej niż pięć produkcji, w przypadku serii programów cyklicznych nie więcej niż trzy dowolnie wybrane odcinki.
 4. Materiały zgłoszone na Festiwal należy dostarczyć na dowolnym nośniku DVD lub Blu Ray. Można je również przesłać za pośrednictwem Internetu w postaci linku do portalu VIMEO lub poprzez portalu WeTransfer.com do 15.07.2019 roku, na adres: Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi zapewnienia przez Zgłaszającego, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z filmu oraz materiałów informacyjnych w czasie Festiwalu.
 6. W celu zakwalifikowania filmów i programów do pokazów festiwalowych Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej: Komisja).
 7. Lista filmów zakwalifikowanych przez Komisję do udziału w Festiwalu zostanie ogłoszona przez Organizatora w terminie do dnia 27.07.2019 r.; decyzja Komisji jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 8. Filmy zakwalifikowane do Festiwalu udostępnione zostaną Organizatorowi bezpłatnie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania zgłoszonego filmu lub programu do Festiwalu bez podania przyczyn.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu do Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej.
 11. Film zgłoszony i zakwalifikowany do Festiwalu nie może być z niego wycofany przez Zgłaszającego ani inną osobę bez pisemnej zgody Organizatora (pod rygorem nieważności).
 12. Organizatorzy zapewniają Zgłaszającym filmy i  programy do  Festiwalu bezpłatny nocleg i wyżywienie dla dwóch osób oraz oferują pomoc w zakwaterowaniu dodatkowych osób, które same pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nominowane filmy i programy będą oceniane w trakcie pokazów otwartych dla publiczności w następujących kategoriach:
 1. film fabularny;
 2. film animowany /pełny i krótki metraż, odcinki;
 3. religijne programy telewizyjne dla dzieci.
 1. Nagrodą główną Festiwalu jest – Grand Prix. Nagrodami w  poszczególnych kategoriach są statuetki – Lilia Świętej Klary: złota, srebrna i brązowa oraz wyróżnienia w postaci okolicznościowych dyplomów.
 2. Niezależnie od profesjonalnego JURY swoje nagrody będzie przyznawało również jury dziecięce, redakcje czasopism katolickich dla dzieci oraz publiczność.

Informacje szczegółowe i postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest równoznaczne ze złożeniem „Organizatorowi” przez „Zgłaszającego” zapewnienia o tym, że:
 1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem  i akceptuje jego  treść,
 2. oświadcza o udzieleniu Organizatorowi:

-  licencji (odnoszącej się do praw autorskich i praw pokrewnych, z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie z filmu w czasie „Festiwalu”, w obiektach wykorzystywanych na cele „Festiwalu”, zgodnie z którą „Organizator” zostaje upoważniony do korzystania z filmu (w całości, ewentualnie w postaci wybranych fragmentów) poprzez utrwalanie w celach emisyjnych, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, zwielokrotnianie w wybranej technice w celach emisyjnych, wprowadzanie do pamięci komputera w celach emisyjnych;

-  licencji (odnoszącej się do praw autorskich i praw pokrewnych, z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie z udostępnionych Organizatorowi materiałów informacyjnych (w tym zdjęć) dotyczących filmu, jego producenta i współtwórców na wszelkich znanych polach eksploatacji w celu promocji „Festiwalu” i/lub danego filmu;

- Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za przesłany film. Zgłaszający gwarantuje, że film jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności że własnościowe oraz osobiste i majątkowe prawa autorskie do  filmu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Zgłaszającemu. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi proces o  naruszenie jakichkolwiek praw do  filmu, w  szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, Zgłaszający zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

– Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.

– Organizator w celach promocyjnych może udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały o filmie (w tym zdjęcia), zwiastun filmu (trailer) lub fragmenty filmu przesłane  przez Zgłaszającego, na zasadach zawartych w karcie zgłoszenia online.

– Organizator Festiwalu zakłada możliwość dystrybucji wybranych filmów nagrodzonych po  podpisaniu stosownej umowy dystrybucyjnej na  warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów.

 1. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej www.festiwalmundi.eu. Aby zgłoszenie zostało przyjęte koniecznie należy wypełnić rubryki obowiązkowe, oraz przesłać film lub program uwzględniając następujące wymagania techniczne:
 1. Materiały zgłoszone na festiwal do selekcji winny być dostarczone na dowolnym nośniku: DVD lub Blu Ray dostosowanym do odtwarzania w standardowych odtwarzaczach  lub przesłane za pośrednictwem Internetu w postaci linku do portalu VIMEO, lub za pośrednictwem portalu WeTransfer.com do 15.07.2019 roku, na adres: Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dostarczony materiał filmowy powinien zawierać:

- dwie wersje językowe – angielską i polską (dubbing, lektora lub napisy).

- krótki opis filmu, w tym napisy końcowe,

- do 3 szt. plakatów; (plus plik cyfrowy w formacie TIFF, EPS lub PDF w jakości umożliwiającej drukowanie plakatów

 1. Materiały festiwalowe będą oceniane w dwóch etapach; „Komisja” dokona wstępnej oceny nadesłanych materiałów i najlepsze filmy oraz programy zakwalifikuje do pokazów festiwalowych najpóźniej do 27 lipca 2019 roku. Te materiały zostaną wyróżnione jako nominowane do Nagrody Festiwalowej, którą jest LILIA ŚW. KLARY

Przesyłka, zwrot kopii filmowych i ubezpieczenie

 1. Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski.
 2. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 3. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.
 4. Kopie filmowe zwracane będą na koszt organizatora w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego organizatorzy festiwalu powinni być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.  
 2. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.
 3. W trakcie trwania „Festiwalu” organizowane będą warsztaty filmowe dla dzieci oraz pokazy plenerowe filmów dla całych rodzin.

 

ORGANIZATOR